Vad innebär det med en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist innebär när föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge.
Familjerätten Norrköping och tingsrätten hjälper föräldrar tillsammans med kommunen att komma överens om vad som är barnens bästa.

Domstolens hantering sker oftast likadant oavsett varje unikt fall och för att det överhuvudtaget ska gå så långt så krävs det att en av föräldrarna ansöker om stämning.
Det är en fördel om man skaffat egen advokat Norrköping som följt med processen från början så man kan få rätt hjälp.

Pågår det redan en skilsmässa så räknas det som ett mål och man kan då ta upp frågor om boende, vårdnad och umgänge i samband med detta.
Har den ena föräldern ansökt om stämning så kan den andra med framföra sitt fall till tingsrätten så att all information tas i beaktande.

I en vårdnadstvist så är det alltid barnets bästa som är det som är viktigast, oftast är det när föräldrarna själva kan komma överens som är det bästa för barnet.
Tingsrättens uppdrag är att alltid försöka ha samtal med båda föräldrarna så man kan komma fram till en överenskommelse innan det går vidare till domstol.

Tingsrätten kallar in till en muntlig förberedelse så snart som möjligt för att man ska kunna presentera framför domaren vad man tycker är bäst för barnet. Här försöker domaren i samråd med föräldrarna och en familjejurist Norrköping komma fram till vilka punkter man vill vad tingsrätten ska besluta samtidigt som domaren  avgör vad som är bäst för barnet.

Ibland så kommer föräldrar tillfälligt eller helt överens under dessa mötena och då beslutar tingsrätten i enlighet om vad man kommit överens om förutsatt att det är det bästa för barnet.
Är man inte överens så kan domaren besluta vad som ska gälla tills vidare tills tvisten är löst, det kallas för interimistiskt beslut.