Spara tid med egna tvätthallar

Tid är pengar eller kan räknas om som en ekonomisk del.

Som företagare så vill man gärna spara på sina omkostnader samtidigt som man ökar sina inkomster.
Med en egen tvätthall kan man spara mycket tid och pengar av flera olika skäl.

Man strävar efter att efter varje arbetspass tvätta sitt fordon så att det är rent och redo för användning nästkommande dag.
Genom att spola bort vägsalter så gör man en enorm besparing på grund av att risken för att det ska bildas rost minskar.
Detta innebär att värdet på fordonet inte sjunker lika snabbt och att det blir mindre reparationer tills fordonet skall bytas ut.

Att bygga tvätthall innebär med att man slipper en massa körande som tar tid och kostar pengar fram och tillbaka till företaget.
En egen tvätthall kostar mindre än användandet av allmänna tvätthallar eftersom man har större kontroll över vattenrening och återanvändandet av vatten.
Rengöringsmedlet man använder får man ut i skumform vilket minskar mängden av rengöringsmedel som krävs för att rengöra ett fordon.

Ur hälsosynpunkt är det bättre med rengöringsmedel i skumform eftersom då binder man det istället för att det ska flyta runt i luften som aerosoler och andas in.
Självklart har man möjligheten att enbart använda sig utan miljövänliga medel i en egen tvätthall

En egen tvätthall är en investering som kommer att betala sig själv många gånger om när man räknar in alla aspekter.
Ur miljöaspekt så visar man att företaget tänker på miljön och att man minskar sitt utsläpp av växthusgaser.

Det är trevligt för en anställd att kunna tvätta bilen på plats i företagets lokaler för att kunna komma hem lite snabbare och göra helg en fredagseftermiddag.
Det blir ett mindre körande som sparar bränsle och tid, man  vet då att lönen man betalar ut går mer till uppdrag än onödig körning.